E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine

Aktualności

wtorek, 30 listopad 2021 12:48

Relacja z Konferencji kończącej projekt E-ETAP

Szanowni Państwo,

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyła się konferencja kończąca projekt polsko-ukraińskej współpracy technicznej pod nazwą Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine - E-ETAP zrealizowany w latach 2019-2021.

Mamy zaszczyt umożliwić Państwu ewentualne ponowne zapoznanie się z przebiegiem konferencji (po korekcie dźwięku tłumaczeń): W języku polskim na końcu tego artykułu, po ukraińsku TUTAJ.

Współprowadzącymi Konferencję byli: Pani Mariola Anna Zmudzińska, Wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. oraz Pan Andrzej Rajkiewicz, Członek Rady Nadzorczej Funduszu Efektywności Energetycznej na Ukrainie.

Wśród znamienitych Gości obecni byli:

 • Pan Minister Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska RP (wypowiedź nagrana na video);
 • Pan Minister Vasyl Lozynskii, Pierwszy Wiceminister ds. Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy;
 • Pan Artur Lorkowski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Pan Krzysztof Gierulski, Szef Grupy  Wsparcia dla Ukrainy Sektora Efektywności Energetycznej , Komisji Europejskiej;
 • Pan Dmitro Petrunin, Dyrektor Generalny ds. Efektywności Energetycznej w Ministerstwie Rozwoju Gmin i Terytoriów Ukrainy (MINREGION);
 • Pan Mykola Kudinov z Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, specjalista ds. technicznych w zakresie wsparcia Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainy i programu reform przyjaznych dla klimatu.
 • Pan Yehor Fareniuk, Dyrektor z Funduszu Efektywności Energetycznej Ukrainie;
 • Pan Jacek Piechota, Prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej;
 • Pani Olena Oleksiienko oraz Panowie Vladyslav Aleksychenko, Bagdan Fedaj oraz Orest Paholjuk, audytorzy-wykładowcy, uczestnicy szkolenia E-ETAP w Warszawie, dzięki którym było możliwe zrealizowanie szkolenia on-line dla ponad 600 audytorów na Ukrainie;
 • Pani Marta Babicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Pan Roman Babut, Doradca Zarządu KAPE S.A. ds. Współpracy Międzynarodowej, Koordynator naukowy projektu E-ETAP;
 • Pan Andrzej Biniuk, Ekspert ds. efektywności Energetycznej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim prelegentom oraz gościom za wzięcie udziału w spotkaniu.

Szanowni Państwo,

Potrzeba wyszkolenia przez polskich ekspertów audytorów efektywności energetycznej na Ukrainie wyniknęła z uchwalenia na Ukrainie, w 2018 roku, ustawy tworzącej Fundusz Efektywności Energetycznej wspierający inwestycje termomodernizacyjne w budownictwie mieszkaniowym.

Fundusz Efektywności Energetycznej wspiera finansowo stowarzyszenia właścicieli domów na Ukrainie (Home Owner Assotiation - HOA) w ich inicjatywach na rzecz poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Kluczowym wymogiem do uzyskania wsparcia z Funduszu Efektywności Energetycznej jest przedłożenie wysokiej jakości audytu energetycznego umożliwiającego renowację budynku, przygotowanego przez wykwalifikowanego audytora energetycznego.

W ramach współpracy Polski i Ukrainy, powstała idea skorzystania z bogatego doświadczenia Polski w zakresie działań poprawiających efektywność energetyczną budynków i realizacji inwestycji wspieranych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

W 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaproponował i opracował założenia do projektu pomocy technicznej dla Ukrainy, polegający na podnoszeniu kwalifikacji ukraińskich audytorów, pozwalających na przygotowanie technicznej i ekonomicznej analizy budynku, złożenie audytu efektywności energetycznej do Funduszu Efektywności Energetycznej zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem i tym samym wspieraniu HOA podczas przygotowywania wymaganych dokumentów aplikacyjnych. I tak powstał projekt E-Etap.

W Polsce, szczególnie Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i Fundacja Poszanowania Energii, mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej. W latach 90-tych ubiegłego stulecia, z pomocą Duńskich ekspertów zbudowany został sprawnie funkcjonujący system auditingu energetycznego w Polsce – wykształcono ok. 5000 konsultantów energetycznych.

Koncepcja projektu E-Etap, który dzisiaj podsumowujemy, uzyskała pełne wsparcie Ministerstw Klimatu i Środowiska oraz Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a po stronie ukraińskiej realizacja projektu E-ETAP nie byłaby możliwa bez życzliwego wsparcia z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MINREGION) oraz Funduszu Efektywności Energetycznej. Projekt był życzliwie obserwowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej na Ukrainie i inne międzynarodowe instytucje (Word Bank, UNDP) wspierające Ukrainę we wdrażaniu reform na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Ze szczególną wdzięcznością pragniemy odnotować współpracę z niemiecką instytucją GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;), z którą stworzyliśmy ogólnoukraińską platformę szkoleniową w zakresie audytu energetycznego.

Nasze podziękowania kierujemy do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej za udzielenie gościny i utworzenie sprawnie działającego Sekretariatu E-ETAP w jej siedzibie w Kijowie.

Projekt E-ETAP miał na celu stworzenie, wspólnie przez ekspertów z Polski i ekspertów desygnowanych przez GIZ, ogólnoukraiński program szkolenia audytorów energetycznych w budownictwie i ten cel został osiągnięty.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę i podkreślić, iż celem dla polskich ekspertów było przeszkolenie łącznie 400 ukraińskich audytorów energetycznych w sektorze budownictwa mieszkaniowego z Ukrainy. Cel ten osiągnęliśmy wspólnie z nadwyżką dzięki zaangażowaniu wielu ekspertów i instytucji, z Polski i Ukrainy.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Państwu za udział w spotkaniu!

Organizatorzy

Do pobrania: AGENDA Konferencji.

 

Media

 KAPE logo

Kontakt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Polska
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl
Copyright © Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. All Rights Reserved. Designed By Remedios | Powered by Joomla!

Search