E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine

niedziela, 24 marzec 2019 15:54

E-ETAP – Energy Efficiency Training and Auditing Project in Ukraine

Koncepcja

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia, tj. wyszkolenia przez Polskę audytorów efektywności energetycznej na Ukrainie wynika z uchwalenia na Ukrainie ustawy tworzącej Fundusz Efektywności Energetycznej (FEE). Link do FEE https://eefund.org.ua/. Warunkiem wydatkowania środków z tego Funduszu jest przedstawienie audytu energetycznego wykonanego przez posiadających odpowiednie kwalifikacje audytorów. Polska, a szczególnie Krajowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii, mają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. W latach 90-tych korzystając z pomocy Duńczyków zbudowany został sprawnie funkcjonujący system auditingu energetycznego w naszym kraju. Stworzenie przez Polskę systemowego rozwiązania w zakresie wyszkolenia audytorów energetycznych na Ukrainie będzie miało olbrzymie znaczenie wizerunkowe oraz będzie korzystnie wpływało na współpracę gospodarczą między Polską a Ukrainą.

Fundusz Efektywności Energetycznej (EEF) na Ukrainie został utworzony na podstawie ustawy parlamentu ukraińskiego w 2018 roku, na aktywa, którego składają się środki finansowe Unii Europejskiej, Banku Światowego, Niemieckiej Agencji Współpracy Międzynarodowej Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ).

EEF zamierza finansowo wspierać stowarzyszenia właścicieli domów - Homeowner Associations (HOA's) w ich inicjatywie na rzecz odnowienia i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Kluczowymi wymogami do otrzymania takich funduszy są:

  • dostępność wysokiej jakości audytu energetycznego umożliwiającego renowację budynku,
  • przygotowanie audytu przez wykwalifikowanego audytora energetycznego,
  • przedłożenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zarówno przed rozpoczęciem prac remontowych, jak i po jego zakończeniu.

Cele projektu

Celem projektu Energy Efficiency Training and Auditing Project - E-ETAP jest stworzenie, jak również podnoszenie ukraińskich kwalifikacji pozwalających na:

  • przygotowanie technicznej i ekonomicznej analizy budynku,
  • wydawaniu świadectw energetycznych budynków zgodnych z ukraińskim ustawodawstwem,
  • wspieraniu HOA's podczas przygotowywania wymaganych dokumentów aplikacyjnych.

Na podstawie doświadczeń z innych krajów o podobnych uwarunkowaniach, np. w Polsce, szacuje się, że do wsparcia HOA's w procesie termomodernizacji budynków będzie potrzebnych około 500 przeszkolonych i wykwalifikowanych audytorów energetycznych.

Projekt E-ETAP ma na celu stworzenie i udział w realizacji ogólnoukraińskiego systemu szkolenia audytorów energetycznych w budownictwie. Realizacja projektu będzie podzielona na dwie główne fazy. W ramach fazy pierwszej w Polsce zostanie przeszkolonych 60 audytorów energetycznych z Ukrainy (Szkolenia Train-the-Trainers), zrekrutowanych przy wsparciu Sekretariatu Audytorów Energetycznych KAPE w Kijowie (SAE). Sekretariat znajduje się przy ul. Khoryva 4 i został utworzony w celu sprawnej realizacji projektu zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Do jego zadań należy przede wszystkim wsparcie rekrutacji na szkolenia audytorów w Polsce oraz wsparcie audytorów realizujących szkolenia na Ukrainie.

Projekt E-ETAP jest realizowany w ramach współpracy z GIZ i został akceptowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa, Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Ukrainy (MINREGION) na początku 2019 roku.

Po przejściu szkolenia w Polsce audytorzy będą posiadali wiedzę teoretyczną i praktyczną nie tylko do wykonywania audytów energetycznych odpowiedniej jakości, ale również wystarczającą, aby szkolić kolejnych audytorów na Ukrainie. Dlatego w ramach fazy drugiej planowane jest wyszkolenie 340 audytorów ukraińskich, którzy po przejściu procesu weryfikacji uzupełnią listę niezależnych wykwalifikowanych audytorów, gotowych do wykonywania wysokiej jakości audytów na potrzeby EEF. Nabór kandydatów na drugi etap szkolenia na Ukrainie  zostanie ogłoszony na stronie projektu w terminie późniejszym.

Projekt jest w całości sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://www.nfosigw.gov.pl/).

Etapy projektu

 KAPE logo

Kontakt

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Polska
(+48 22) 626 09 10
kape@kape.gov.pl
Copyright © Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. All Rights Reserved. Designed By Remedios | Powered by Joomla!

Search